ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.สหเจริญกิจ

T. SAHACHAROENKIJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513018141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2513 พ.ศ. (53 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/10/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 66 ซอยสุกร ถนนไตรมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์