ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็ม.พี.สิงคโปร์

V.M.P. SINGAPORE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103514001773
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/2/2514 พ.ศ. (53 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/2/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15 ซอยมิตรผดุง ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์