ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติรุ่งเรือง

KITI ROONG RUANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103511014971
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/9/2511 พ.ศ. (55 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/9/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4276 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์