บริษัท เอส.ที.เจ. (ไทยแลนด์) จำกัด

S.T.J. (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548113789
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/8/2548 พ.ศ. (18 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
30/8/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 999 อาคารเกษร ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1F-07/1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง