ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชามิตร

PRA CHAR MITH CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491001241
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2491 พ.ศ. (75 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
17/6/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 15-17-19 ถนนซอยทิพย์วารี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง