ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยฟ้า

CHAI PHA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000861
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/7/2498 พ.ศ. (68 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
14/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 703/6-7 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง