ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัยพาณิชย์

SUDTHICHAI PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002854
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2495 พ.ศ. (71 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
10/11/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 43 ถนนบำรุงรัฐ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง