ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป้วยเซง

PUAY SENG CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002181
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2496 พ.ศ. (71 ปี 9 วัน ที่แล้ว)
4/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 679/57 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง