บริษัท เมรี่ ควีนส์ ยูเนี่ยน จำกัด

MARY GUEEN'S UNION CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547043809
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2547 พ.ศ. (20 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
26/3/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 60/163 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ