บริษัท โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริ และเนอสเซอรี่ จำกัด

TUB - KAEW HORI AND NURSERY KINDERGARTEN CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551045721
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/4/2551 พ.ศ. (16 ปี 1 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
24/4/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 24 ซอยกรุงเทพกรีฑา ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ