บริษัท อีโควอเตอร์ จำกัด

ECOWATER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543094891
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/10/2543 พ.ศ. (23 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/10/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2560-2562 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว