บริษัท เอสแอนด์ยู เทเบิลแวร์ จำกัด

S & U TABLEWARE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543104056
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/11/2543 พ.ศ. (23 ปี 6 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
7/11/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 304 ซอยอมรพันธุ์นิเวศน์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว