บริษัท ลี พี่น้อง (2000) จำกัด

LEE BROTHERS (2000) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543109902
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/11/2543 พ.ศ. (23 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/11/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 63/2623 หมู่บ้านเคหะธานี 4 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว