บริษัท เวลโปร อินเตอร์กรุ๊พ จำกัด

WELPRO INTERGROUP CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543069463
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2543 พ.ศ. (23 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/7/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 75/2 ซอยอินทามระ 23 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว