บริษัท ฮัมมิ่งเบิร์ด คัทเลอรี่ จำกัด

HUMMING BIRD CULERRY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543106491
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2543 พ.ศ. (23 ปี 6 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
16/11/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 82 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว