บริษัท วอเตอร์ เพียวริฟายเออร์ จำกัด

WATER PUPIFIER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543073525
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/8/2543 พ.ศ. (23 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
4/8/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 11/22 หมู่ที่ 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว