บริษัท อินโดไชน่า ฟุตแวร์ จำกัด

INDOCHINA DOOTWEAR CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543032535
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2543 พ.ศ. (24 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/3/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 99/349 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า