บริษัท มาร์เก็ต เควสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด

MARKET QUEST INTERNATIONAL THAI CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545133789
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2545 พ.ศ. (21 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/12/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41/4 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า