บริษัท เอ็ม.วาย.ไอ. คอร์โพเรชั่น จำกัด

M.Y.I.CORPORATION CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545130640
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/12/2545 พ.ศ. (21 ปี 5 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/12/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 236/91 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนเลียบทางด่วน แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า