บริษัท เอ.เอ็ม.ที แอ๊ดวานซ์ แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

A.M.T. ADVANCED MATERIALS (THAILAND) CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545131425
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/12/2545 พ.ศ. (21 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/12/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 259 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จ.พะเยา
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า