บริษัท มาดินา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

MADINA INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541011182
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2541 พ.ศ. (26 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/2/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 399/274 โชคชัยร่วมมิตรคอนโดมิเนียม ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า