ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทวะสินพาณิชย์

THAI WASIN TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001323
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
10/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 80/8 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า