ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงซุ่นไถ่

LIANG SOON THYE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงซุ่นไถ่ (ID: 0103502002087) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/4/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 713 ถนนคลองถม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 250,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502002087
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/4/2502 พ.ศ.
(65 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
250,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง