ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติชัย

K.C. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003334
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 529 ถนนมหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า