ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรนารายณ์

SONNARAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002991
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
18/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 95/86 ถนนตรีเพชร ซอยจินดามณี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า