บริษัท สยามเมทัล คอนเทนเนอร์ จำกัด

SIAM METAL CONTAINER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538129976
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/10/2538 พ.ศ. (28 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
31/10/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 41,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 50/64 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น