บริษัท ลอร์ดดุ๊กอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

LORD DUKE INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535112631
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2535 พ.ศ. (31 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/8/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 281/19-20 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า