ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณอิมปอร์ตเอ๊กซปอร์ต

SUWAN IMPORT EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000014
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 182 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า