ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจ้ย่งเซ้ง

CHAI YONG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003206
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
11/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 294 ซอยเลื่อนฤทธิ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า