ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งฮะฮวด

YING HENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002854
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 28 วัน ที่แล้ว)
28/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 132 ถนนวานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า