ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทรวัฒนา

SUNTHORN WATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002731
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 80/29-30 ถนนพระราม 4 ตรอกห้านาย แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า