ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสริมชัย

S. SERMCHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007643
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
20/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 43 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า