บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

PROMINENT FLUID CONTROLS (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528003155
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/1/2528 พ.ศ. (39 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/1/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2,2/1 ซอย01 กาญจนาภิเษก 4 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์