บริษัท แสงเจริญเฮ้าส์ซิ่งโปรดักส์ จำกัด

SANG CHAROEN HOUSING PRODUCTS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528007185
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2528 พ.ศ. (39 ปี 2 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
26/2/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 410/4-6 ปากซอยลาดพร้าว 20 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์