บริษัท ปิยวุฒิพัฒนาการ จำกัด

PIYAWUT PATTANAKARN CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528002604
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2528 พ.ศ. (39 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/1/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1728/23 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์