บริษัท เซฟตี้ไทย จำกัด

SAFETY THAI CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528015196
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2528 พ.ศ. (39 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
30/4/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 11 สุขุมวิท 11 (ซอยไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์