บริษัท ยูนิบล๊อคมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

UNI BLOCK MARKETING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528005638
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2528 พ.ศ. (39 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
12/2/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 169/56-61 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์