บริษัท คลาสสิคเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

CLASIC FURNITURE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528015439
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2528 พ.ศ. (39 ปี 22 วัน ที่แล้ว)
2/5/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 51/541 หมู่ที่ 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์