บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด

CALBEE TANAWAT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105523005834
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2523 พ.ศ. (44 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
7/4/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 123,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 3195/6 อาคารวิบูลย์ธานี ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี