บริษัท นาบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

NABISCO (THAILAND) LIMITED

บริษัท บริษัท นาบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105529000664) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/1/2529 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 333 อาคารธนาคารกรุงเทพ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี มีทุนจดทะเบียน 110,400,100 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105529000664
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/1/2529 พ.ศ.
(38 ปี 6 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/1/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
110,400,100 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง