บริษัท รอยัล ทิพย์ จำกัด

ROYAL THIP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530021441
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/5/2530 พ.ศ. (37 ปี 1 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/5/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1174 ซอยวชิรธรรมสาธิต ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี