บริษัท นิสา เบเกอรี่ จำกัด

NISA BAKERY CO., LTD.

บริษัท บริษัท นิสา เบเกอรี่ จำกัด (ID: 0105527021907) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/6/2527 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 262/6 ซอยสยามสแควร์ 3 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี มีทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105527021907
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/6/2527 พ.ศ.
(40 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/6/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง