บริษัท กิมซุ่นจั่น จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105499001811
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/1/2499 พ.ศ. (68 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/1/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 51/1 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว