ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะโกสินทร์

SAHAKOSIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004477
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 72 ถนนมิตรพันธ์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว