ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสยามพาณิชย์

SRI SIAM COMMERCIAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004558
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 284 ถนนสองพระ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว