ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอุดม

PUCH PHOL THAI UDOM LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอุดม (ID: 0103501004469) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/9/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 518 ถนนทรงวาด(ตรอกเยาวพานิช) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501004469
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/9/2501 พ.ศ.
(65 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
16/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง