ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอุดม

PUCH PHOL THAI UDOM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004469
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
16/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 518 ถนนทรงวาด(ตรอกเยาวพานิช) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว