ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีนเฮงจั่น

JIN HENG GHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005813
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
17/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 260,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 589 ถ.สาธร แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว