ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุกดี

FOOK DEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000033
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 25-27 ตรอกพุทธโอสถ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว