ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุกดี

FOOK DEE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุกดี (ID: 0103502000033) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/1/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 25-27 ตรอกพุทธโอสถ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502000033
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/1/2502 พ.ศ.
(65 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง