บริษัท สหอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรม จำกัด (ID: 0105496000296) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/3/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 878 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางค้อ* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105496000296
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/3/2496 พ.ศ.
(71 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
9/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง