บริษัท วนกิจ จำกัด

THE WANAKIT CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105493001895
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/5/2493 พ.ศ. (73 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
29/5/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 7 ถนนกะออม แขวงนางเลิ้ง* เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้